gris amarillo Requisitos cliente para o uso da Plataforma de Solicitudes Electrónicas amarillo gris

  

 

1    Introdución

2    Requisitos de Configuración Cliente


gris amarillo 1          Introdución

Esta páxina pretende servir de guía para a configuración das propiedades dos navegadores dos cidadáns que vaian facer uso do Portal de Notificacións electrónicas.

gris amarillo 2          Requisitos de Configuración Cliente

Os requisitos necesarios para a navegación dentro do Portal son os seguintes: