Plataforma honek edozein idazki mota Ogasun Ministerioa Internet bidez aurkezteko aukera eskaintzen dizu. Ohar garrantzitsua: xede orokorreko formulario hau ez da erabili behar idatziak aurkezteko, horretarako onartutako berariazko formulario bat baldin badago.

Joan formulariora

cuadrado de lista

Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa:

2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Araudiaren (EB) 13. artikuluarekin bat eginez, jakinarazten da formulario honen bidez emandako datu pertsonalak Ogasun Ministerioko Idazkariordetzaren bitartez tratatuko direla horiek jasotzeko, erregistratzeko eta izapidetzeko dagokion organoari halarazteko helburuarekin.

Aipatutako datu pertsonalak nahita nahiez tratatu behar dira Herri Administrazioetako Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legetik eratortzen den betebehar legala betetzeko. Zure datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko. Horiekiko eskubideak aitortu ahal izango dituzu tratamenduaren arduradunaren aurrean. Formularioa bete baino lehen irakurri behar duzu datu pertsonalei buruzko osagarrizko informazio hau.

Esteka honen bitartez, aurkeztu dituzun inprimakiak kontsultatu, hartu-agiriak jaso eta eman duzun dokumentazioa kontsulta dezakezu (Garrantzitsua: aukera honek ez du espedientearen kudeaketaren egoerari buruzko informaziorik ematen; horretarako, beste aplikazio espezifiko bat dago):

Aurkeztu dituzun inprimakiak kontsultatu