Aquesta plataforma us permet de presentar qualsevol escrit al Ministeri d'Hisenda a través d’Internet. Important: no heu de fer servir aquest formulari de propòsit general per presentar escrits quan hi hagi un formulari específic aprovat per a aquell escrit.

Aneu al formulari

cuadrado de lista

Informació sobre protecció de dades personals:

D'acord amb l'art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (Reglament general de protecció de dades personals), s'informa que les dades personals facilitades mitjançant el formulari següent seran tractades per la Sotssecretaria del Ministeri d'Hisenda, amb la finalitat de recepció, registre i trasllat a l'òrgan competent per a la seva tramitació.

El tractament de dades personals esmentat és necessari per al compliment de l'obligació legal derivada de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers. Podreu exercir els vostres drets davant el responsable del tractament. Abans d'accedir al formulari, heu de llegir la següent informació addicional sobre protecció de dades personals.

Podeu consultar els formularis presentats, obtenir el justificant de recepció i consultar la documentació aportada a l’enllaç següent (Important: aquesta opció no informa sobre l'estat de tramitació de l'expedient, per la qual cosa hi ha una aplicació específica):

Consulta dels formularis presentats