En virtude do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e do artigo 38 do Real decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos, os asentos de todos os documentos que se presenten á Administración Xeral do Estado deberán facerse no Rexistro Electrónico Xeral da AXE.

Por este motivo, esta plataforma que permitía a presentación de escritos ao Ministerio de Facenda e Función Pública deixou de estar operativa desde o 1 de xullo de 2021.

Pode realizar os seus trámites a través do formulario do Rexistro Electrónico Xeral da AXE (REC).

Desculpen as molestias.

Pode consultar os formularios presentados, obter o xustificante da recepción e consultar a documentación achegada no seguinte enlace (Importante: esta opción non informa sobre o estado de tramitación do expediente, para o que existe unha aplicación específica):

Consulta dos formularios presentados