Aquesta plataforma us dóna la possibilitat de demanar, al Ministeri d'Hisenda a través d’Internet, qualsevol tipus d’informació sobre l’estat de tramitació dels procediments que no es gestionin, íntegrament, per via electrònica. Important: aquesta aplicació no informa automàticament sobre l'estat de la tramitació. La sol•licitud enviada arribarà al centre competent, el qual respondrà el més aviat possible.

Aneu al formulari

cuadrado de lista
Informació sobre protecció de dades personals:

D'acord amb l'art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (Reglament general de protecció de dades personals), s'informa que les dades personals facilitades mitjançant el formulari següent seran tractades per la Sotssecretaria del Ministeri d'Hisenda, amb la finalitat de recepció, registre i trasllat a l'òrgan competent per a la seva tramitació.

El tractament de dades personals esmentat és necessari per al compliment de l'obligació legal derivada de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers. Podreu exercir els vostres drets davant el responsable del tractament. Abans d'accedir al formulari, heu de llegir la següent informació addicional sobre protecció de dades personals.

Podeu consultar les peticions presentades a través d'aquest formulari a l’enllaç següent:

Consulta de les peticions presentades