Plataforma honek Ogasun Ministerioa erabat elektronikoki kudeatzen ez diren prozeduren izapidetze egoerari buruzko edozein informazio Internet bidez eskatzeko aukera eskaintzen dizu. Garrantzitsua: aplikazio honek ez du automatikoki kudeaketaren egoerari buruzko informaziorik ematen; bidalitako eskaera dagokion zentrora bidaliko da bertan kudeatzeko, eta honek ahal bezain laster erantzungo du.

Joan formulariora

cuadrado de lista
Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa:

2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Araudiaren (EB) 13. artikuluarekin bat eginez, jakinarazten da formulario honen bidez emandako datu pertsonalak Ogasun Ministerioko Idazkariordetzaren bitartez tratatuko direla horiek jasotzeko, erregistratzeko eta izapidetzeko dagokion organoari halarazteko helburuarekin.

Aipatutako datu pertsonalak nahita nahiez tratatu behar dira Herri Administrazioetako Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legetik eratortzen den betebehar legala betetzeko. Zure datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko. Horiekiko eskubideak aitortu ahal izango dituzu tratamenduaren arduradunaren aurrean. Formularioa bete baino lehen irakurri behar duzu datu pertsonalei buruzko osagarrizko informazio hau.

Inprimaki honen bitartez, aurkeztu dituzun eskaerak kontsulta ditzakezu hurrengo estekan:

Aurkeztu dituzun eskaerak kontsultatu