Requisits del client per a l'ús del Portal de notificacions electròniques per compareixença

  

 

1      Introducció

2      Requisits de configuració client


1         Introducció

Aquesta pàgina pretén servir de guia per a la configuració de les propietats dels navegadors dels ciutadans que utilitzin el portal de notificacions electròniques.

2         Requisits de configuració del client

Els requisits necessaris per a la navegació dins del portal són els següents:

         Sistema operatiu: Microsoft Windows XP SP3, Vista SP2, 7 SP1, 8 o superior a 32 (x86) o 64 (x64) bits. Windows Server 2003 R2 SP2 o superior a 32 (x86) o 64 (x64) bits. Linux 2.6 o superior (suport prestat per a Ubuntu i Guadalinex), a 32 (x86) o 64 (x64/AMD64) bits. Mac OS X Snow Leopard (10.6.8 o superior), Lion (10.7.2 o superior) o Mountain Lion (10.8.1 o superior).

         Navegador: Microsoft Internet Explorer 7 o superior (32 o 64 bits), Microsoft Edge 20 o superior, Mozilla Firefox 4.0 o superior (Windows només suporta 32 bits), Google Chrome 15 o superior, Apple Safari 5 o superior.

         Accés: amb certificat electrònic o mitjançant el servei d'identificació Cl@ve.

         Cl@ve: El ciutadà utilitzarà algun dels sistemes d'identificació permesos (Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente o certificat electrònic). Informació sobre Cl@ve.

     Certificat electrònic: El ciutadà necessitarà disposar d'un certificat digital, emès per una entitat certificadora reconeguda, mitjançant el qual es pugui autenticar en accedir al portal.