• D’acord amb la del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a l’article 43, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ofereix un servei de notificacions electròniques per compareixença.

  • Els accessos a aquest servei es realitzen utilitzant un canal segur de comunicació, i com a requisit indispensable haurà d'identificar-se amb alguna d'aquestes alternatives:

  • L'accés es realitza a través d'un navegador Microsoft Internet Explorer 7 o superior (32 o 64 bits), Microsoft Edge 20 o superior, Mozilla Firefox 4.0 o superior (Windows només suporta 32 bits), Google Chrome 15 o superior, Apple Safari 5 o superior.

  • Per tal que l’aplicació funcioni correctament, heu de configurar el navegador. Per fer-ho, podeu consultar les instruccions següents.

  • Informació sobre protecció de dades personals.

  • D'acord amb l'art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (Reglament general de protecció de dades personals), us informem que les vostres dades personals identificatives seran tractades per la Sotssecretaria del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, amb la finalitat de recollida, registre, accés al contingut objecte de notificació, i comunicació de l'accés a l'òrgan competent de la tramitació.

  • El tractament de dades personals esmentat és necessari per al compliment de l'obligació legal derivada de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers. Podreu exercir els vostres drets davant el responsable del tractament. Abans d'accedir al formulari, heu de llegir la següent informació addicional sobre protecció de dades personals..