• D’acord amb la del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a l’article 43, el Ministeri d'Hisenda ofereix un servei de notificacions electròniques per compareixença.

  • Els accessos a aquest servei es realitzen utilitzant un canal segur de comunicació, i com a requisit indispensable haurà d'identificar-se amb alguna d'aquestes alternatives:

  • L'accés es realitza a través d'un navegador Microsoft Internet Explorer 7 o superior (32 o 64 bits), Microsoft Edge 20 o superior, Mozilla Firefox 4.0 o superior (Windows només suporta 32 bits), Google Chrome 15 o superior, Apple Safari 5 o superior.

  • Per tal que l’aplicació funcioni correctament, heu de configurar el navegador. Per fer-ho, podeu consultar les instruccions següents.  • Informació sobre protecció de dades personals.

  • D'acord amb l'art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (Reglament general de protecció de dades personals), us informem que les vostres dades personals identificatives seran tractades per la Sotssecretaria del Ministeri d'Hisenda, amb la finalitat de recollida, registre, accés al contingut objecte de notificació, i comunicació de l'accés a l'òrgan competent de la tramitació.

  • El tractament de dades personals esmentat és necessari per al compliment de l'obligació legal derivada de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers. Podreu exercir els vostres drets davant el responsable del tractament. Abans d'accedir al formulari, heu de llegir la següent informació addicional sobre protecció de dades personals..