• Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa legearen 43. artikuluan ezarritakoaren arabera, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa agerpen bidezko jakinarazpen elektronikoen zerbitzua eskaintzen du.

  • Zerbitzu hauek komunikazio-kanal seguru baten bitartez atzitzen dira, eta identifikazioa ezinbestekoa da ondoren adierazitako aukeraren bat erabiliz:

  • Nabigatzaile hauetako baten bidez sar daiteke: Microsoft Internet Explorer 7 edo bertsio berriagoa (32 edo 64 bit), Microsoft Edge 20 edo bertsio berriagoa, Mozilla Firefox 4.0 edo bertsio berriagoa (Windows-en 32 bit onartzen ditu soilik), Google Chrome 15 edo bertsio berriagoa eta Apple Safari 5 edo bertsio berriagoa.

  • Aplikazioak behar bezala funtziona dezan, zure nabigatzailea konfiguratu behar duzu. Horretarako, hauek kontsultatu ditzakezu: argibideak.

  • Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa.

  • 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Araudiko (EB) 13. artikuluarekin bat eginez (Datu Pertsonalen Babesari buruzko Araudi Orokorra), jakinarazten da zure identifikazioko datu pertsonalak Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioko Idazkariordetzaren bitartez tratatuko direla, horiek biltzeko, erregistratzeko eta jakinarazi beharreko edukia eta hura erabilgarri dagoela izapideaz arduratuko den organoari eskura jartzeko helburuarekin.

  • Aipatutako datu pertsonalak nahita nahiez tratatu behar dira Herri Administrazioetako Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legetik eratortzen den betebehar legala betetzeko. Zure datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko. Horiekiko eskubideak aitortu ahal izango dituzu tratamenduaren arduradunaren aurrean. Formularioa bete baino lehen irakurri behar duzu datu pertsonalei buruzko osagarrizko informazio hau..