GORAKO ERREKURTSOALegezko oharra:
2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Araudiaren (EB) 13. artikuluarekin bat eginez (Datu Pertsonalen Babesari buruzko Araudi Orokorra), jakinarazten da formulario honen bidez ematen diren izaera pertsonaleko datuak Ogasun eta Ministerioaren Idazkariordetza Orokor Teknikoaren bitartez tratatuko direla, zuk aurkeztutako goranzko errekurtsoa izapidetzeko helburuarekin.
Aipatutako datu pertsonalak tratatu behar dira nahita nahiez, Herri Administrazioetako Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako betebeharrak betetzeko. Zure datu pertsonalak hirugarrenei jakinarazi dakizkieke. Haien eskubieak aitortu ahal izango dituzu tratamenduaren arduradunaren aurrean. Formularioa bete baino lehen irakurri behar duzu datu pertsonalen babesari buruzko osagarrizko informazio hau.