ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ONDARE-ERANTZUKIZUNALegezko oharra:
2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Araudiaren (EB) 13. artikuluarekin bat eginez (Datu Pertsonalen Babesari buruzko Araudi Orokorra), jakinarazten da formulario honen bidez ematen diren izaera pertsonaleko datuak Ogasun Ministerioko Idazkariordetza Orokor Teknikoaren bitartez tratatuko direla, zuk aurkeztutako Herri Administrazioetako ondare erantzukizuneko eskaera izapidetzeko helburuarekin.
Aipatutako datu pertsonalak tratatu behar dira nahita nahiez, Herri Administrazioetako Administrazio Prozedurari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean, eta Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritako betebeharrak betetzeko. Zure datu pertsonalak hirugarrenei jakinarazi dakizkieke. Haien eskubideak aitortu ahal izango dituzu tratamenduaren arduradunaren aurrean. Formularioa bete baino lehen irakurri behar duzu datu pertsonalen babesari buruzko osagarrizko informazio hau.