ESKAERAK EGITEKO ESKUBIDEALegezko oharra:
2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Araudiaren (EB) 13. artikuluarekin bat eginez (Datu Pertsonalen Babesari buruzko Araudi Orokorra), jakinarazten da formulario honen bidez ematen diren izaera pertsonaleko datuak Ogasun eta Ministerioaren Idazkariordetza Orokor Teknikoaren bitartez tratatuko direla, zuk aurkeztutako eskubide eskaera izapidetzeko helburuarekin.
Aipatutako datu pertsonalak nahita nahiez tratatu behar dira, Eskaera Eskubidea araupetzen duen azaroaren 12ko 4/2001 Lege Organikoan ezarritako betebeharrak betetzeko. Zure datu pertsonalak hirugarrenei jakinarazi dakizkieke. Zure eskubideak aitortu ahal izango dituzu haien tratamenduaren arduradunaren aurrean. Formularioa bete baino lehen irakurri behar duzu datu pertsonalen babesari buruzko osagarrizko informazio hau.